Utvalget fortsatte drøftingen av problembildet som ligger til grunn for utvalgets mandat. Betydningen av dommene i EMD ble drøftet og det ble redegjort for bestemmelsene i ny barnevernlov som omhandler saker som behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. I tillegg drøftet utvalget barnevernssaker som omhandler spedbarn. Neste utvalgsmøte gjennomføres 30. juni.