Organisasjon/virksomhet Deltakere Dato
Hjelp meg stoppe volden Sekretariatet 13.08.21
Norsk fosterhjemsforening Utvalgsleder og sekretariatsleder 25.08.21
Barneombudet Utvalgsleder og sekretariatsleder 25.08.21
Norges institusjon for menneskerettigheter Utvalgsleder og sekretariatet 25.08.21
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Utvalgsleder og sekretariatet 25.08.21
Landsforeningen for barnevernsbarn Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Forandringsfabrikken Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Mental helse ungdom Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Barn av rusmisbrukere Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Skeiv ungdom Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Organisasjon for barnevernsforeldre Utvalget og sekretariatet 26.08.21
Fellesorganisasjonen Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 09.09.21
Norsk barnevernlederorganisasjon Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 09.09.21
Akademikerforbundet Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 09.09.21
Fagforbundet Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 09.09.21
Sentralenheten for fylkesnemndene Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
KS Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
Domstoladministrasjonen Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
Sivilombudet Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
Helsetilsynet Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
Sametinget Utvalgsleder, deler av utvalget og sekretariatet 10.09.21
KS og kommuner i Trøndelag Sekretariatet 05.10.21
Ministry of social affairs and health i Finland Utvalgsleder og sekretariatet 11.10.21
Barne- og familieetaten i Oslo kommune Sekretariatet 15.10.21

 

Skriftlige innspill utvalget har mottatt finnes her.