Møte med NOBO

Utvalgsleder og sekretariatet har hatt et digitalt innspillsmøte med Norsk Barnevernlederorganisasjon

Utvalgsmøte i april

Utvalget har hatt et to-dagers digitalt utvalgsmøte.

Møte i referansegruppen

Utvalgets referansegruppe har behandlet forslag til tiltak for barn og unge som bor på institusjon.

Utvalgsmøte i februar

Utvalget møttes i Bergen 16. og 17. februar til sitt 10. møte.

Mottatte innspill

Oversikten over mottatte innspill er oppdatert, blant annet med en oversikt over innspill utvalget har fått fra privatpersoner.

Utvalgsmøte januar

Årets første utvalgsmøte ble gjennomført digitalt 20. januar.

Møte i referansegruppen

Barnevernsutvalget har oppnevnt en referansegruppe som skal komme med innspill til arbeid. Første møte ble gjennomført 19. januar.

Møteplan

Utvalgets møteplan for hele perioden det skal arbeide.

Endringer i utvalget og mandat

Regjeringen har gjort endringer i utvalgets mandat og to nye utvalgsmedlemmer har kommet til.

Utvalgsmøte i desember

Utvalget gjennomførte 13. og 14. desember et digitalt utvalgsmøte. Temaene for møtet var institusjons- og akuttiltakene i barnevernet og kommunenes arbeid med undersøkelser og beslutningsgrunnlag.

Innspillsmøter

Utvalget har i høst møtt organisasjoner og virksomheter som har gitt innspill til hvor skoen trykker og hva utvalget bør prioritere. Oversikten oppdateres løpende.

Utvalgsmøte i november

Utvalget har vært på studietur til København for å lære om det danske barnevernet.

Utvalgsmøte i september

Utvalgets femte møte ble gjennomført i Tromsø 22.-24. september.

Utvalgsmøte i august

Utvalgets fjerde møte ble gjennomført i Oslo 26. og 27. august.

Tredje utvalgsmøte

Utvalgets tredje møte ble gjennomført 30. juni.

Andre utvalgsmøte

Andre utvalgsmøte ble gjennomført 16. juni.

Første utvalgsmøte 

Første utvalgsmøte ble gjennomført digitalt 31. mai.

Barnevernsutvalget nedsatt

Barnevernsutvalget ble nedsatt 19. mars 2021.