Utvalget har lagt frem sin rapport

Utvalgets rapport, NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid, ble overlevert barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Utvalget legger frem sin utredning

Mandag 20. mars kl. 13.

Siste møte i Barnevernsutvalget

Utvalget møttes denne uken i Bergen for sitt siste møte.

Møte i referansegruppen

Det siste møtet i utvalgets referansegruppe ble gjennomført 12. desember.

Utvalgsmøte i november

Utvalget har hatt et møte over to dager i Oslo.

Utvalgsmøte i oktober

Utvalget har hatt et to-dagers møte i Bergen.

Utvalgsmøte i september

Utvalget har hatt et digitalt møte over to dager.

Møte i referansegruppen

Utvalgets referansegruppe møttes 14. september.

Nytt utvalg ser på institusjonsbarnevernet

Regjeringen satte i juni ned et utvalg som skal se på endringer i tilbudet til barn og unge som flyttes på institusjon, Barnevernsinstitusjonsutvalget. Utvalget ledes av Erik Stene, fagdirektør i Helsetilsynet. Utvalgets arbeid kan følges her.

Utvalgsmøte i august

Utvalget har hatt et møte over to dager i Oslo.

Utvalgsmøte i juni

Utvalget har hatt et digitalt utvalgsmøte over to dager.

Møte i referansegruppen

Utvalgets referansegruppe behandlet et forslag for bedre oppfølging av barn som flyttes i tiltak utenfor hjemmet samt utfordringsbildet på akuttområdet i barnevernet

Møte med NOBO

Utvalgsleder og sekretariatet har hatt et digitalt innspillsmøte med Norsk Barnevernlederorganisasjon

Utvalgsmøte i april

Utvalget har hatt et digitalt utvalgsmøte over to dager.

Møte i referansegruppen

Utvalgets referansegruppe behandlet forslag til tiltak for barn og unge som bor på institusjon.

Utvalgsmøte i februar

Utvalget møttes i Bergen 16. og 17. februar til sitt 10. møte.

Mottatte innspill

Oversikten over mottatte innspill er oppdatert, blant annet med en oversikt over innspill utvalget har fått fra privatpersoner.

Utvalgsmøte januar

Årets første utvalgsmøte ble gjennomført digitalt 20. januar.

Møte i referansegruppen

Barnevernsutvalget har oppnevnt en referansegruppe som skal komme med innspill til arbeid. Første møte ble gjennomført 19. januar.

Endringer i utvalget og mandat

Regjeringen har gjort endringer i utvalgets mandat og to nye utvalgsmedlemmer har kommet til.

Utvalgsmøte i desember

Utvalget gjennomførte 13. og 14. desember et digitalt utvalgsmøte. Temaene for møtet var institusjons- og akuttiltakene i barnevernet og kommunenes arbeid med undersøkelser og beslutningsgrunnlag.

Innspillsmøter

Utvalget har i høst møtt organisasjoner og virksomheter som har gitt innspill til hvor skoen trykker og hva utvalget bør prioritere. Oversikten oppdateres løpende.

Utvalgsmøte i november

Utvalget har vært på studietur til København for å lære om det danske barnevernet.

Utvalgsmøte i september

Utvalgets femte møte ble gjennomført i Tromsø 22.-24. september.

Utvalgsmøte i august

Utvalgets fjerde møte ble gjennomført i Oslo 26. og 27. august.

Tredje utvalgsmøte

Utvalgets tredje møte ble gjennomført 30. juni.

Andre utvalgsmøte

Andre utvalgsmøte ble gjennomført 16. juni.

Første utvalgsmøte 

Første utvalgsmøte ble gjennomført digitalt 31. mai.

Barnevernsutvalget nedsatt

Barnevernsutvalget ble nedsatt 19. mars 2021.