Utvalgsmøte i november

Utvalget har vært på studietur til København for å lære om det danske barnevernet.

Innspillsmøter

Utvalget har i høst møtt organisasjoner og virksomheter som har gitt innspill til hvor skoen trykker og hva utvalget bør prioritere. Oversikten oppdateres løpende.

Møteplan

Utvalgets møteplan for hele perioden det skal arbeide.

Utvalgsmøte i september

Utvalgets femte møte ble gjennomført i Tromsø 22.-24. september.

Utvalgsmøte i august

Utvalgets fjerde møte ble gjennomført i Oslo 26. og 27. august.

Tredje utvalgsmøte

Utvalgets tredje møte ble gjennomført 30. juni.

Andre utvalgsmøte

Andre utvalgsmøte ble gjennomført 16. juni.

Første utvalgsmøte 

Første utvalgsmøte ble gjennomført digitalt 31. mai.

Barnevernsutvalget nedsatt

Barnevernsutvalget ble nedsatt 19. mars 2021.