Viktige temaer for møtet var barnevernets tilbud til familier med komplekse utfordringer, tiltak for å håndtere variasjon i det kommunale barnevernet og mandatpunktet om ordninger for offentlig godkjenning av personell.

Møtet startet med at utvalget møtte ungdommer med erfaring fra ulike tiltak i barnevernet. Ungdommene har deltatt i en undersøkelse gjennomført av Forandringsfabrikken på vegne av utvalget, om barns erfaring fra saker om omsorgsovertakelse og institusjonsopphold.

Utvalget fikk også høre innlegg fra professor Anne Lise Fimreite, om kommunal organisering med barnevernet som referanse, ekstraordinær lagdommer Rune Fjeld, om læringspunkter fra utvalget for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune og ansatte i barnevernstjenesten i Bærum kommune, om hvordan de jobber med blant annet forebygging og hjelpetiltaksutvikling.

Neste møte gjennomføres digitalt 6. og 7. april.