Barnevernsutvalget sin jobb har vært å finne ut hvordan barnevernet kan bli
bedre til å passe på barn og foreldres rettigheter. Det er utarbeidet en egen NOU for barn og unge, som skal bidra til at barn og unge skal forstå forslagene og kunne komme med innspill i høringen. NOU-en for barn er tilgjengelig på norsk og og nord-samisk.