Hva gjør barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn, ungdom og familier når det er vanskelig hjemme. Barn skal bo hjemme hvis det er mulig, og barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe foreldre og barn slik at det skal bli godt å bo hjemme for alle i familien.

Noen ganger er likevel situasjonen så alvorlig at det ikke er best for barnet å bo hjemme. Da har barnevernet et ansvar for å finne et annet sted barnet kan bo. Dette kan være et fosterhjem, der barnet kan bo hos annen familie i en kort eller lang periode. Barn kan også få tilbud om bo i en barnevernsinstitusjon. Dette gjelder oftest for ungdom.

Hva er Barnevernsutvalget?

De siste årene har det kommet flere rapporter som har vist at barnevernet ikke alltid klarer å gi barna og foreldre god nok hjelp. Derfor har regjeringen valgt ut 14 eksperter som skal vurdere hvordan barnevernet kan bli bedre. Denne ekspertgruppen blir kalt Barnevernsutvalget.

Hun som leder Barnevernsutvalget heter Marit Skivenes. Hun er professor ved Universitetet i Bergen, og hun har i mange år forsket på barnevernet både i Norge og i andre land. Her kan lese mer om henne og de andre personene i Barnevernsutvalget.

Hva skal Barnevernsutvalget gjøre?

Barnevernsutvalget har fått i oppgave å finne svar på flere spørsmål for å gjøre barnevernet bedre. Dette kalles utvalgets mandat.

Barnevernsutvalget skal for eksempel vurdere hvordan barnevernet kan bli enda bedre på å undersøke hvilken hjelp barn og foreldre trenger, og hvordan barnevernet bør lytte til og støtte barn og familier som har det vanskelig.

Rettssikkerheten i barnevernet er et viktig tema i arbeidet. Dette handler om at barnevernet må sørge for at rettighetene som barn og foreldre har blir godt ivaretatt.

Selv om de som sitter i Barnevernsutvalget er eksperter, er de ikke eksperter på hvordan det er å være barn i dag og hvordan hjelpen fra barnevernet oppleves for barna. Derfor skal Barnevernsutvalget snakke med barn som har opplevd å få hjelp fra barnevern og få råd til hvordan barnevernet bør jobbe slik at hjelpen blir best mulig. Utvalget skal også snakke med foreldre som har erfaring med barnevernet og høre hva de mener er viktig.

Hvis du har noen synspunkter eller forslag til hvordan barnevernet bør jobbe for å gi barn best mulig hjelp, kan du sende det til Barnevernsutvalget her.

Barnevernsutvalget skal lage en rapport til regjeringen med forslag til hvordan barnevernet kan bli bedre. Slike rapporter blir kalt en NOU. Barnevernsutvalget sin NOU skal være ferdig i mars 2023.