Hva gjør barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn, ungdom og familier når det er vanskelig hjemme. Barn skal bo hjemme hvis det er mulig, og barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe foreldre og barn slik at det skal bli godt å bo hjemme for alle i familien.

Noen ganger er likevel situasjonen så alvorlig at det ikke er best for barnet å bo hjemme. Da har barnevernet et ansvar for å finne et annet sted barnet kan bo. Dette kan være et fosterhjem, der barnet kan bo hos annen familie i en kort eller lang periode. Ofte kan det det være noen som barnet kjenner fra før. Barn kan også få tilbud om bo i en barnevernsinstitusjon. Dette gjelder oftest for ungdom. En barnevernsinstitusjon er et sted der flere ungdommer bor sammen, og der det jobber voksne som skal ta vare på og hjelpe ungdommene.

Hva er Barnevernsutvalget?

De siste årene har det kommet flere rapporter fra forskere og andre fagpersoner som har vist at barnevernet ikke alltid klarer å gi barna og foreldre god nok hjelp. Derfor har regjeringen valgt ut 13 eksperter som skal vurdere hvordan barnevernet kan bli bedre. Denne ekspertgruppen blir kalt Barnevernsutvalget. Hun som leder Barnevernsutvalget heter Marit Skivenes. Hun er professor ved Universitetet i Bergen, og hun har i mange år forsket på barnevernet både i Norge og i andre land. Du kan lese mer om henne og de andre personene som deltar i Barnevernsutvalget her.

Hva skal Barnevernsutvalget gjøre?

Barnevernsutvalget har fått i oppgave å finne svar på flere spørsmål for å gjøre barnevernet bedre. Dette kalles utvalgets mandat. Barnevernsutvalget skal først og fremst skal se på hvordan barnevernet bør jobbe i de mest alvorlige og vanskelige sakene.

De skal for eksempel vurdere hvordan barnevernet kan bli enda bedre på å undersøke hvilken hjelp barn og foreldre trenger, og hvordan barnevernet bør støtte familier som har det vanskelig, slik at barna kan fortsette å bo hjemme. Barnevernsutvalget skal også se særlig på hvordan tilbudet i barnevernsinstitusjonene bør være for de barna som trenger mest hjelp.

Rettssikkerheten i barnevernet er et viktig tema i arbeidet. Rettsikkerhet handler om at rettighetene som barn og foreldre har skal bli godt ivaretatt. Dette er spesielt viktig i de sakene der barnevernet mener at barnet må flytte ut av hjemmet sitt.

Selv om de som sitter i Barnevernsutvalget er eksperter, er de ikke eksperter på hvordan det er å være barn i dag og hvordan hjelpen fra barnevernet oppleves for barna. Derfor skal Barnevernsutvalget snakke med barn som har opplevd å få hjelp fra barnevern og få råd til hvordan barnevernet bør jobbe slik at hjelpen blir best mulig. Utvalget skal også snakke med foreldre som har erfaring med barnevernet og høre hva de mener er viktig.

Hvis du har noen synspunkter eller forslag til hvordan barnevernet bør jobbe for å gi barn best mulig hjelp, kan du sende det til Barnevernsutvalget her. Det du sender vil bare komme til de som jobber i Barnevernsutvalget, og det vil ikke være synlig for andre.

Barnevernsutvalget skal lage en rapport til regjeringen med forslag til hvordan barnevernet kan bli bedre. Slike rapporter blir kalt en NOU. Barnevernsutvalget sin NOU skal være ferdig i februar i 2023.