Rådet for psykisk helse

Skeiv ungdom

Norsk psykologforening

Barneombudet med vedlegg

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Norsk journalistlag

Norges institusjon for menneskerettigheter

Akademikerforbundet

KS

Norsk Fosterhjemsforening