Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening

Vedlegg 1 Fosterhjemsavtalen

Vedlegg 2 Vedlegg til fosterhjemsavtalen

Vedlegg 3 Tolkningsuttalelse fra BFD om bruk av private aktører i barnevernet

Vedlegg 4 Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland

Vedlegg 5 Sivilombudet om klageadgang for fosterforeldre

Vedlegg 6 Brev fra Tønsberg kommune om utgiftsdekning