Utvalget har hatt et nytt to-dagers digitalt utvalgsmøte. Dette var et rent arbeidsmøte der utvalget behandlet barnevernets arbeid med undersøkelser og beslutninger, systemet for tilsyn og kontroll, behandlingen av tvangssaker i nemnd og domstol samt behovet for tiltak på etterverns- og akuttområdet. I tillegg brukte utvalget en del tid på å drøfte situasjonen for barn i barnevernet med behov for psykisk helsehjelp, blant annet i lys av de siste ukenes saker i media.

Neste utvalgsmøte gjennomføres i Oslo i august.