Nye medlemmer ble ønsket velkommen i utvalget og det reviderte mandatet ble drøftet. I mandatet vektlegges behovet for mer åpenhet og flere mekanismer for kontroll og kvalitetssikring, og utvalget drøftet disse temaene spesielt. Dette var blant temaene som også ble drøftet i første møte med referansegruppen. I tillegg drøftet utvalget tiltak og veivalg på institusjonsområdet.

Neste møte skal etter planen gjennomføres i Bergen 16. og 17. februar.