Formålet er å legge til for særlig dialog og kontakt med de som er direkte berørt av problemstillingene som utvalget utreder. Møter med referansegruppen kommer i tillegg til andre innspillsmøter utvalget har med aktører og organisasjoner. Målet med referansegruppen er å innhente synspunkter og få mer kunnskap om:

 • hva som er de spesifikke utfordringene som utvalget bør vektlegge i utredningsarbeidet samt hvordan disse utfordringene kommer til uttrykk.
 • hvilke tiltak som er relevante og hvilke løsninger utvalget bør vurdere
 • fordeler og ulemper ved aktuelle tiltak, og hvilke forutsetninger som bør være på plass for at tiltakene skal ha ønsket virkning

Gruppen består av representanter for

 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Forandringsfabrikken
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Akademikerforbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Norsk barnevernlederorganisasjon
 • KS
 • Den norske advokatforening
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Bufetat

Første møte med referansegruppen ble gjennomført 19. januar. I dette møtet ønsket utvalget innspill på følgende spørsmål:

 1. Vurderer dere at det er samsvar mellom kritikken mot barnevernssystemet og den faktiske tilstanden i barnevernet?
 2. På hvilke områder i barnevernet vurderer dere det kan være behov for mer åpenhet og innsyn, og hva vil være egnede tiltak?
 3. Trengs det flere mekanismer for kontroll og kvalitetssikring i barnevernet, og hva skal disse eventuelt gå ut på?