Møtet ble gjennomført digitalt på grunn av smittevernstiltakene som er blitt iverksatt. Bergen kommune og fylkesnemnda i Vestland holdt presentasjoner for utvalget, noe som ga utvalget god innsikt i hvordan disse jobber, hvilke utfordringer de ser og hvilke tiltak utvalget bør vurdere. I tillegg holdt konstituert fylkeslege Helga Arianson et innlegg for utvalget om hvordan hjelpeinstansene for barn barn og ungdom kan struktureres, for at tilbudet bedre skal kunne tilpasses barnas behov. Utvalget fikk også en presentasjon fra Bufdir om arbeidet med DigiBarnevern, Barnevernsfaglig kvalitetssystem, saksebehandlingsrundskrivet og familievernets ansvar.

Her finnes oversikt over gjennomførte innspillsmøter og her er innspill utvalget har mottatt fra organisasjoner og virksomheter.

Neste utvalgsmøte gjennomføres digitalt 20. januar.