Et sentralt tema for møtet var barns medvirkning og deltakelse i barnevernet. Psykologspesialist Haldor Øvreeide holdt et innlegg om hvordan det kan legges til rette for barns medvirkning, og utvalget behandlet tiltak knyttet til barns posisjon i barnevernssaker.

Utvalget gjenopptok også drøftingen av problemstillinger ved samvær etter omsorgsovertakelse, og drøftet kommunebarnevernets forutsetninger for oppgaveløsningen samt forskningstiltak på barnevernsområdet.

Neste utvalgsmøte gjennomføres i Bergen 26. og 27. oktober.

Se her for oppdatert oversikt over innspillsmøter.