Referansegruppen ga innspill til utvalgets foreløpige forslag til tiltak for å styrke barns prosessuelle rettigheter samt til problembildet knyttet til adopsjon som barnevernstiltak.

Det er planlagt et nytt møte med referansegruppen senere i høst. Agenda er ennå ikke fastsatt.