Utvalget behandlet i møtet blant annet samtaleprosess som alternativ prosessform. Professor Camilla Bernt holdt i den forbindelse et innlegg for utvalget om hvordan rettssikkerheten er ivaretatt ved samtaleprosess.

Utvalget jobbet også videre med tiltak for foreldres rettssikkerhet i barnevernet, og drøftet også enkelte prinsipielle sider ved rettssikkerheten i barnevernet. I tillegg ble særskilte utfordringer for minoriteter i barnevernet vurdert.

I løpet av møtet ferdigstilte utvalget  arbeidet med temaene fosterhjem, samarbeid mellom sektorer, sakkyndige, tilsyn og kontroll og kontinuitet for barn under omsorg.

Utvalgets neste, og siste, møte gjennomføres i Bergen i januar.