På programmet stod ferdigbehandling av flere temaer utvalget har jobbet med, som premisser for rettssikkerhet i barnevernet, barnets beste som beslutningsnorm, behandlingen av barnevernssaker i nemnd og domstol og samvær, oppfølging av foreldre og gjenforening etter omsorgsovertakelse.

Utvalget behandlet også et nytt kapittel om åpenhet og tillit i barnevernet. I den forbindelse holdt NRK-journalist Ann Eli Osen og barnevernsjef i Stavanger kommune Jakob Bråtå innlegg for utvalget.

I tillegg behandlet utvalget NOU-kapitler om bruken av frivillige plasseringer utenfor hjemmet og økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag.