Temaet for møtet var blant annet spedbarnssaker i barnevernet, og utvalget fikk høre et innlegg fra professor emeritus Harriet Ward ved Loughborough University om arbeidet med særlig risikoutsatte familier med spedbarn i England.

Utvalget drøftet i tillegg utfordringer som særskilt gjelder foreldres rettssikkerhet i barnevernet og tiltak knyttet til tilsyn og kontroll. I tillegg ferdigstilte utvalget forslag som særlig gjelder barns rettssikkerhet og drøftet tiltak for forutsigbarhet og kontinuitet for barn under omsorg.

Utvalget behandlet også tiltak for det kommunale barnevernet, særlig barnevernets arbeid med undersøkelser.

Neste utvalgsmøte er i Oslo 29. og 30. november.