Et hovedtema for møtet var samvær, oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse og gjenforening. Professor Kirsten Sandberg ved UiO holdt et innlegg om disse temaene, og Landsforeningen for barnevernsbarn snakket om hva som er viktig for barn og unge når det gjelder samvær. I tillegg holdt professor Jill D. Berrick ved Universitet i California, Berkley, et innlegg om det amerikanske barnevernssystemet, herunder synet på gjenforening i USA.

Utvalget behandlet for siste gang utvalgets tiltak på institusjonsområdet. I denne forbindelse fikk utvalget høre fra Ken Berrick, grunnlegger og administrerende direktør for Seneca Family of Agencies, om arbeidet deres med gi omsorg til barn og familier i California og hjelp til ungdom som begår kriminelle handlinger samt arbeidet med tiltak utenfor hjemmet og andre varige tiltak.

I tillegg behandlet utvalget barn og unges partsrettigheter i barnevernet, bruken av sakkyndige, behovet for autorisasjonsordning samt forskningsbehovet i sektoren.

Neste møte gjennomføres digitalt 20. og 21. september.