Referansegruppen ga i møte innspill til utvalgets foreløpige forslag om å innføre en ny ordning for å følge opp barn som flyttes i tiltak utenfor hjemmet. Gruppen hadde en rekke innspill som utvalget tar med i det videre arbeidet med forslaget. Referansegruppen ga også innspill til hvor skoen trykker på akuttområdet i barnevernet.

Neste referansegruppemøte gjennomføres til høsten. Temaet for dette møte er ennå ikke bestemt.