Utvalget fortsatte drøftingen av problembildet som ligger til grunn for utvalgets mandat. Utvalget konsentrerte seg særlig om utøvelsen og kvalitetssikringen av sakkyndig arbeid i barnevernet og behovet og tilbudet til barn og unge som bor i barnevernsinstitusjon. Neste utvalgsmøte gjennomføres i Oslo 26.-27. august.