Utvalget gjennomførte denne gangen et digitalt utvalgsmøte over to ettermiddager. Dette var et rent arbeidsmøte der utvalget behandlet barnevernets arbeid med undersøkelser og beslutninger, bruk av sakkyndige og ettervernstiltak. I tillegg drøftet utvalget tiltak og forutsetninger for økt rettssikkerhet for barn og unge som får tiltak utenfor hjemmet.

Neste møte er i Bergen 10. og 11. mai.