Referansegruppen ga innspill til utvalgets forslag til tiltak knyttet til kommunenes forutsetninger for å drive godt barnevern og barnevernets arbeid med undersøkelser.